T恤設計-
柑仔夾娃娃系列-白色短袖T恤

 

   
柑仔夾娃娃系列-粉紅色短袖T恤
   
柑仔扭蛋系列-白色短袖T恤
   
柑仔扭蛋系列-粉紅色短袖T恤
   
柑仔Scooter系列-灰色+黑色長袖T恤
   
柑仔Scooter系列-桃紅+白色長袖T恤
   
柑仔剪剪髮系列-黑色長袖T恤
   
柑仔剪剪髮系列-桃紅色長袖T恤
   

 

 

 
桌曆設計
2010桌曆
   
2009桌曆
   
2008桌曆

 

 

 
互動遊戲光碟
哈星星全民英檢光碟-初級版

 

 

 

 

 

角色授權與產品設計

 
中華電信Xuite佈景主題
 
 
紅包袋
角色授權予中華電信 Xuite 做活動贈品
 
 
環保袋
角色授權予中華電信 Xuite 做活動贈品
 
 
T恤
柑仔元氣果汁製造機-角色授權予中華電信 Xuite 做活動贈品
 
 
柑仔充氣槌子設計
角色授權予中華電信 Xuite 做活動贈品
   
 
 
 
光天利實業-DVD燒錄空白片

角色授權予KOKOLO空白 DVD光碟燒錄片

相關連結